موشک های روسی بار دیگر به سامانه پدافند هوایی پاتریوت در کیف اصابت کرد

پس از یک حمله موفق شبانه به یک فرودگاه نظامی در منطقه خملنیتسکی، نیروهای مسلح روسیه به کار بر روی تأسیسات نظامی اوکراین ادامه دادند. از ساعت 11 صبح زنگ حمله هوایی در کیف به صدا درآمد. در حالی که ساکنان در مترو پنهان می شوند و...