واگن رزمی: سام "وایکینگ" قادر به حمله به اهداف در زمین و آب خواهد بود

واگن رزمی: سام "وایکینگ" قادر به حمله به اهداف در زمین و آب خواهد بود

هفته گذشته نمایشگاه بین المللی تجهیزات نظامی "Partner-2021" در صربستان برگزار شد. در میان مدل های داخلی تسلیحات، راه حل هایی در زمینه پدافند هوایی، به ویژه، سیستم دفاع هوایی وایکینگ، علاقه خاصی را برانگیخت.