روسیه به سرعت در حال به روز رسانی ناوگان استراتژیک خود است

روسیه به سرعت در حال به روز رسانی ناوگان استراتژیک خود است

زیردریایی استراتژیک جنرالیسیمو سووروف در حال گذراندن آزمایشات دریایی کارخانه در دریای سفید است. در صورت موفقیت آمیز بودن، زیردریایی هسته ای زودتر از موعد مقرر در اختیار نیروی دریایی روسیه قرار می گیرد.
مسکو دسترسی ناتو به قطب شمال روسیه را رد کرد

مسکو دسترسی ناتو به قطب شمال روسیه را رد کرد

در دکترین دریایی جدید که در پایان ژوئیه سال جاری به تصویب رسید، اولویت اصلی سیاست قطب شمال روسیه نظارت بر اقدامات سایر کشورها در تمام طول مسیر دریای شمال بود.