روسیه در حال استقرار یک سایت آزمایشی برای وسایل نقلیه بدون سرنشین در قطب شمال است

روسیه در حال استقرار یک سایت آزمایشی برای وسایل نقلیه بدون سرنشین در قطب شمال است

این واقعیت که روسیه در حال توسعه و اجرای فعال سیستم های خودمختار است قبلاً بیش از یک بار گفته شده است. دروگرهای بدون سرنشین در مزارع ما کار می کنند، کامیون های کمپرسی مستقل در معادن کار می کنند. به طور طبیعی، ...
چرا گسترش ناتو به شمال چین را عصبانی کرد؟

چرا گسترش ناتو به شمال چین را عصبانی کرد؟

ایده گسترش ناتو به هزینه فنلاند و سوئد مخالفان بیشتری دارد. به دنبال ترکیه، کرواسی نیز تهدید می کند که از ورود کشورها به این اتحاد جلوگیری می کند. در واقع تهدید ...